Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

Ανταλλαγή επιστολών Συλλόγου Γονέων και Δήμου Φαιάκων (11-11-2009)

Στις 10 Νοεμβρίου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου, απέστειλε επιστολή στο Δήμο Φαιάκων, για το θέμα της εγκατάστασης της κεραίας ασύρματου δικτύου στο κτίριο του Σχολείου. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι ο Σύλλογος δεν είναι καταρχήν αντίθετος με το σχέδιο του Δήμου για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου τηλεπικοινωνίας, πλην όμως εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών από την λειτουργία των κεραιών.
Σύμφωνα πάντα με την επιστολή, "οι ανησυχίες αυτές επαυξάνονται:
α) από τα νομοθετήματα της ελληνικής πολιτείας που προσδιορίζουν σαφέστατα δυσμενείς επιπτώσεις από την έκθεση ανθρώπων σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ειδικά δε όταν πρόκειται για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως είναι τα παιδιά….και
β) από το γεγονός ότι οι αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόσφατα (2007) έκριναν σκόπιμο να συστήσουν στα κράτη μέλη την αντικατάσταση των ασύρματων δικτύων με αντίστοιχα ενσύρματα"
.
Καταλήγοντας, ο Σύλλογος ζητάει «να μην εγκατασταθούν οι κεραίες στο κτίριο του σχολείου και γενικά σε κτίρια που φιλοξενούν παιδιά και να αναζητηθεί εναλλακτικός τρόπος τηλεπικοινωνίας, ο οποίος προσφέρεται από τη σημερινή τεχνολογία».
Επιστολή προς το Δήμο απέστειλε και η Διοίκηση της Φιλαρμονικής ζητώντας να τεθεί υπόψη της η μελέτη του προωθούμενου έργου.
Ο Δήμος Φαιάκων απάντησε και στους δύο Συλλόγους στις 11-10-2009, λέγοντας ότι «η μετάβαση προς το ψηφιακό μέλλον είναι προδιαγεγραμμένη και το ενδεχόμενο της οπισθοδρόμησης έχει πλέον εκλείψει», γιατί «ψηφιακός αναλφαβητισμός ισοδυναμεί με οπισθοδρόμηση». Στη συνέχεια αναφέρεται στη σημασία που έχουν οι νέες τεχνολογίες στο ρόλο της Αυτοδιοίκησης, όσον αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη και ειδικότερα στο υλοποιούμενο πρόγραμμα ευρυζωνικότητας που έχει σκοπό τη διασύνδεση κτιρίων δημοσίου ενδιαφέροντος.
Η επιστολή υποστηρίζει ότι για το πανελλαδικό αυτό πρόγραμμα έχουν συμφωνήσει 7 Υπουργεία, επομένως δεν μπορεί να βλάπτει την υγεία και συνεχίζει με αναφορά στις διαδικασίες εγκρίσεως του προγράμματος και στις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Με δε την αριθμ. 16/11-12-2007 απόφαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε «η αναλυτική μελέτη εφαρμογής του δικτύου».
Στη συνέχεια η απαντητική επιστολή αναφέρεται στην ενημέρωση που παρείχε ο Δήμος τόσο στο Τοπικό Συμβούλιο, όσο και στη Σχολική Επιτροπή και το Σύλλογο Γονέων, καθώς και στις τεχνικές προδιαγραφές των κεραιοσυστημάτων.
ΣΗΜ.: Το «πακέτο» του Δήμου που στάλθηκε στους 2 Συλλόγους, περιλαμβάνει φωτοτυπίες των τεχνικών προδιαγραφών των κεραιών και ορισμένα άλλα στοιχεία, αλλά δεν προκύπτει ότι αποτελεί την «αναλυτική μελέτη εφαρμογής» που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. την παραμονή τ’Αγιού του 2007, βοήθειά μας…Αλλά, αφού υπάρχει, ας δημοσιοποιηθεί…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου